Държавни институцииСайтове 11 до 17 от общо 17 Сортиране по Име, Дата, Посещения

Национален статистически институт   
Статистическа информация за България. Регистър на фирмите по БУЛСТАТ
http://www.nsi.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2020 пъти  

Национална агенция за приходите   
Националната агенция за приходите обедини от 1 януари 2006 г. събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.).
http://www.nap.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1449 пъти  

Официален интернет портал на дипломатическите мисии на България зад граница   
Информация за всички дипломатически мисии на България в други държави
http://www.bulgaria.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2058 пъти  

Официални страници на българските институции   
Цялата официална информация, публикувана в Интернет от българските институции. Услугите, които държавата предоставя на гражданите.
http://www.portal.government.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2027 пъти  

Президент на Република България   
Сайтът предлага информация за институцията и администрацията на Президента на Република България.
http://www.president.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1657 пъти  

Столична Община - София   
Сайтът предлага историческа, географска и стопанска информация за столицата; данни за ръководството на общината и столичния съвет, информация за закони, постановления, укази, правилници и други нормативни документ, свързани с дейността на Сточината община.
http://www.sofia.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2041 пъти  

Фонд за гарантиране на влоговете в банките   
Фондът за гарантиране на влоговете в банките е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът защитава средствата на вложителите в банките в размер до 25 000 лв., както и интересите на кредиторите в процеса на банковата несъстоятелност. По този начин фондът съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.
http://www.dif.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1564 пъти  

Първи Предишни