Неправителствени институции и организацииСайтове 11 до 20 от общо 26 Сортиране по Име, Дата, Посещения

Български регистър на неизправните длъжници   
Регистърът е информационна система, която набира и предоставя информация за неизправни длъжници. Услугите на Регистъра обезпечават обмен на информация между кредитори с цел избягване на проблемни платци и по-добра събираемост. Регистърът е необходим партньор за всеки стопански субект от финансовия или реалния сектор, който предоставя кредит или има проблемни вземания. Информацията се предоставя на клиенти по договор и е достъпна on-line в Интернет, и чрез обичайна кореспонденция.
http://www.brnd.net
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2200 пъти  

Делегация на европейската комисия в България   
Сайтът дава информация за политческите отношения между България и ЕС,програмите на ЕС и цялосна информация за институциите му.
http://www.evropa.bg/bg/del/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1752 пъти  

Държавна агенция за българите в чужбина   
Сайтът дава информациа за живота на българите по света, и за организациите на българките общтности.
http://www.aba.government.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1975 пъти  

Институт за пазарна икономика   
Сайта дава информация за първият независим икономически изследователски институт в България, за неговата мисия и постижения.
http://ime-bg.org/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1666 пъти  

Интернет общество   

http://www.isoc.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1160 пъти  

Мисия на Световната банка в България   
Уеб сайтът на мисията на Световната банка в България.
http://www.worldbank.bg/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BULGARIAINBULGARIANEXTN/0,,menuPK:399259~pagePK:141159~piPK:55000050~theSitePK:399204,00.html
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1810 пъти  

Национален център за информация и документация   
НАЦИД комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за моделите за управление, структурата, контрола и ресурсното осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука. Центърът поддържа информационни масиви като за целта изгражда и развива специализирани бази данни в областта на образованието, науката, технологиите и иновациите.
http://www.nacid.acad.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1733 пъти  

Национална здравноосигурителна каса   
Предлага информация за историята, структурата и дейността на НЗОК, както и на историята на здравеопазването в България и осъществяващата се реформа; за правата на пациентите, за програмите на НЗОК. Тук могат да се намерят и всички закони и нормативни актове, свързани със здравеопазването.
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1280&h=770
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1702 пъти  

Съюз за стопанска инициатива   
Съюзът за стопанска инициатива е неправителствена организация, създадена с цел защита на интересите и подпомагане на частния бизнес, в лицето на неговите членове.
http://www.ssi-bg.org/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1741 пъти  

Федерация на потребителите в България   
Федерацията на потребителите в България е сдружение с нестопанска цел, чиято основна задача е организирана защита на правата и интересите на всички български потребители.
http://www.potrebiteli-bg.com/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1742 пъти  

Първи Предишни Следващи Последни