Данъци и счетоводствоСайтове 11 до 20 от общо 20 Сортиране по Име, Дата, Посещения

Мур Стивънс БулМар // Консултантска компания   
Мур Стивънс БулМар e консултантска компания, осигурявaща широк спектър от консултантски услуги: одит, счетоводно обслужване, пейрол, данъчни консултации, корпоративни финанси, правно обслужване, застрахователни услуги, професионално обучение
http://www.msbulmar.com
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1554 пъти  

Национална агенция за приходите   
Националната агенция за приходите обедини от 1 януари 2006 г. събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.).
http://www.nap.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1532 пъти  

ПАРАГРАФ 22   
Актуални текстове за нормативната уредба на стопанската и управленска дейности в Република България. Информация в помощ на счетоводителите.
http://www.paragraf22.com/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1547 пъти  

Плутон 1   
Счетоводни услуги и консултации, нормативна база, справочни данни за заплати, осигуровки, данъци, командировъчни и др.
http://www.pluton1.com/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1643 пъти  

Семинари за ръководители и счетоводители. Списание български счетоводител.   
Семинари за ръководители и счетоводители. Актуални въпроси по данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване след присъединяването на България към Европейския съюз
http://www.seminari-spisanie-bulgarski-schetovoditel.org
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1901 пъти  

СКОДИ ЕООД   
„СКОДИ” ЕООД предлага пълно абонаментно счетоводно обслужване на фирми, включващо всички аспекти от дейността на една организация съгласно българското национално счетоводно законадателство. Извършва одит на ГФО изготвени съгласно НСФОМСП и МСФО
http://www.skodi.net
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1955 пъти  

Счетоводен софтуер ОСА   
Програмен продукт за водене на двустранно счетоводство.
http://www.compassbg.net
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1736 пъти  

Счетоводни услуги   
Счетконсулт ЕООД е частна компания извършваща счетоводни услуги,данъчни и кредитни консултации.Ако искате да знаете и следите всички процеси случващи се във вашата фирма и имате адекватно счетоводство доверете ни се и станете наш партньор.
http://accounting-consult.com
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1393 пъти  

Счетоводство - услуги и консултации в сферата на счетоводството   
Счетоводна къща ЕООД към Съюза на счетоводителите в България извършва услуги и консултации в сферата на счетоводното отчитане.
http://www.schetovodstvo-mms-zdds-zodfl-dopk-zkpo.info
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1888 пъти  

ФТС България - ERP системи Microsoft Dynamics, Maconomy   
ФТС предлага интегрирани ERP решения, базирани на съвременни технологии с вградени най-добри бизнес практики, адаптирани към локалните бизнес модели.
http://www.fts-eu.com
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1523 пъти  

Първи Предишни