Държавни институцииСайтове 1 до 10 от общо 17 Сортиране по Име, Дата, Посещения

Агенция по заетостта   
Агенцията по заетостта посредничи на български граждани за работа в чужбина по силата на международни договори. Сайтът предлага информация и съвети за намиране на работа и наемане на служители.
http://www.az.government.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2392 пъти  

Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия   
Сайтът предлага богата икономическа информация за актуалните нормативни промени, както и информация, свързана с предстоящи приватизационни и ликвидационни търгове, обяви за концесии, национални и регионални проекти, държавни поръчки и др.; Информация за търговски запитвания от чужбина и за чужбина; подробна база данни за специализирани в информационната област предприятия и организации, предоставящи на високопрофесионално ниво специализирана информация за бизнеса - пазар на недвижими имоти, борсова информация, информация за пазара на труда, информация за услуги и редица други.
http://www.sme.government.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2571 пъти  

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда   
Контролира спазването на трудовото законодателство по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите правоотношения
http://git.mlsp.government.bg/
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2305 пъти  

Министерство на земеделието и горите   

http://www.mzgar.government.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2598 пъти  

Министерство на икономиката и енергетиката   

http://www.mi.government.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2596 пъти  

Министерство на околната среда и водите   

http://www.moew.government.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 1918 пъти  

Министерство на отбраната   

http://www.md.government.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2106 пъти  

Министерство на правосъдието   

http://www.mjeli.government.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2489 пъти  

Министерство на транспорта и съобщенията   
Сайтът на Министерството на транспорта и съобщенията на Република България. Информация за проекти, приватизационни сделки, конкурси
http://www.mt.government.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2345 пъти  

Народно събрание на Република България   
Страницата на Народното събрание дава информация за законодателния процес,внесените законопроекти, приетите закони, правилник за организацията и дейността на Народното събрание и Конституцията на Република България.
http://www.parliament.bg
Добавен на: 1-.-1.2005, посетен 2190 пъти  

Следващи Последни